Kom lees bietjie meer oor die Fellowship of Christian Churches. FCCA-Int bemagtig Woordbedienaars om meer tyd en energie te bestee op hulle roeping en Evangelisasie-werk, deur die adminiatratiewe las van staatskakeling, registrasies en verfifikasie van die dienaar se hande afneem.

Kom reis saam, op 'n opsommende reis deur die doen en late van FCCA-Int en hulle wat onder hierdie vaandel dien.